Coğrafya Bölümü
Aslında her şey bir kar tanesi ile başladı...
Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi
Derslik ve Laboratuvarlar

Kartoğrafya ve Çizim Sınıfı

Laboratuvarımız coğrafya araştırmaları ve eğitimi çerçevesinde basılmış, sayısal haritaların çizimi ve yeniden üretilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin faydalanması amacıyla çeşitli çizim masaları ve aşağıda belirtilen harita koleksiyonu bulunmaktadır.

Çeşitli Uygulamalı Derslerinin de Sürdürüldüğü Çizim Sınıfı

 

Haritanın Ölçeği

Haritanın Türü

Pafta Sayısı

1 : 500.000

Türkiye Jeoloji Haritası

18

1 : 250.000

Türkiye Topoğrafya Haritası

71

1 : 100.000

Türkiye Jeoloji Haritası

10 (Bilecik ve Çevre İller)

1 : 100.000

Türkiye Topoğrafya Haritası

22 (Bilecik ve Çevre İller)

1 : 50.000

Türkiye Topoğrafya Haritası

4 (Çeşitli İller)

1 : 25.000

Türkiye Topoğrafya Haritası

243 (Bilecik ve Çevre İller)

1 : 25.000                      Elektronik Ort. Akt. Haritalar              Tüm Türkiye

Kabartma Haritalar

 • 1 : 100.000 ölçekli Uludağ ve Çevresi (Bursa H 22)

 • 1 : 100.000 ölçekli Burdur Gölü ve Çevresi (Isparta M 24)

 • 1 : 100.000 ölçekli Karacadağ ve Yakın Çevresi (Diyarbakır M 43)

 • 1 : 100.000 ölçekli Elmalı Polyesi ve Yakın Çevresi (Fethiye O 23)

 • 1 : 100.000 ölçekli Acıgöl ve Yakın Çevresi (Denizli M 23)

 • 1 : 100.000 ölçekli Nemrut Dağı ile Nazik Gölü ve Yakın Çevresi (Van K 48)

 • 1 : 250.000 ölçekli Erciyes Dağı ve Yakın Çevresi (Kayseri)

 • 1 : 1.000.000 ölçekli Türkiye Fiziki Haritası

 • 1 : 1.850.000 ölçekli Türkiye Fiziki Haritası

 • 1 : 1.000.000 ölçekli Türkiye ve Çevre Ülkeler Fiziki Haritası

 • 1 : 3.000.000 ölçekli Türkiye ve Çevre Ülkeler Fiziki Haritası

 • 1 : 4.250.000 ölçekli Türkiye ve Çevre Ülkeler Fiziki Haritası

Farklı Ölçeklerde Tematik Duvar Haritaları

 • Dünya Siyasi Haritası

 • Dünya Fiziki Haritası

 • Avrupa Siyasi Haritası

 • Avrupa Fiziki Haritası

 • Afrika Siyasi Haritası

 • Afrika Fiziki Haritası

 • Asya Siyasi Haritası

 • Asya Fiziki Haritası

 • Kuzey Amerika Siyasi Haritası

 • Kuzey Amerika Fiziki Haritası

 • Güney Amerika Siyasi Haritası

 • Güney Amerika Fiziki Haritası

 • Türk Dünyası Haritası

 • Türkiye Siyasi Haritası

 • Türkiye Fiziki Haritası

 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası Haritası

 • Türkiye Mülki ve İdari Bölümleri Haritası

 • Türkiye Madenler ve Sanayi Haritası

 • Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası

 • Ege Bölgesi Haritası

 • Akdeniz Bölgesi Haritası

 • Karadeniz Bölgesi Haritası

 • Marmara Bölgesi Haritası

 • Doğu Anadolu Bölgesi Haritası

 • İç Anadolu Bölgesi Haritası

 • Güney Doğu Anadolu Bölgesi Haritası

 • Azerbaycan Cumhuriyeti Fiziki Haritası

 • Türkiye Toprak Kuşakları Haritası

 • Türkiye Jeomorfoloji Haritası

 • Avrasya Türk Cumhuriyetleri Haritası

 • Ortadoğu Fiziki Haritası

 • Türkiye Diri Fay Haritası

 • Türkiye Heyelan Yoğunluk Haritası

 • Türkiye Mülki İddari Bölümleri Haritası

 • Türkiye Afete Uğramış Yerleşim Birimleri Haritası

 • Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

 • Türkiye Maden ve Mineral Kaynakları Haritası

 • Türkiye Aşınım Haritası

 

Tarihi Haritalar Koleksiyonu 

Koleksiyondaki örneklerden Anadolu ve Kıbrıs’ın çeşitli dönemlerine ait 24 harita idari bina koridorlarında sergilenmektedir.

Tarihi Haritalar Koleksiyonundan Bir Görüntü

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Veri Analizi Laboratuvarı

Laboratuvarımız, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) içerikli çağdaş araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek ve Coğrafya Bölümü öğrencilerinin mesleki birikimlerini kamu kurumlarında da değerlendirerek istihdam sağlayabilme imkânlarını artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Laboratuarımızda 55 öğrencinin faydalanabileceği bilgisayar donanımı ve çeşitli CBS yazılımları yer almaktadır.

55 öğrenci kullanımına göre düzenlenmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

 

Seminer Salonu ve Bölüm Kitaplığı

Seminer salonu 80 öğrenci kapasiteli olup, son sistem donanıma sahip akıllı tahta ve kamera ile online ders işlenme olanağına sahiptir. 

Fakülte Seminer Salonu – Akıllı Sınıf

 

Bölüm kitaplığımızda,  beşeri ve fiziki coğrafyanın farklı alanlarında araştırma yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilere çeşitli istatistiksel veriler, kitaplar (500 adet), dergiler (124 adet), haritalar, pdf formatında 3000'e yakın yabancı dilde kitap, binlerce makale ve tezler temin edebilme amacıyla oluşturulmuştur. Merkez kütüphanedeki kaynaklar dışında çok sayıda yayını bulabilme olanağına erişilmektedir. Bölüm kitaplığı idari bina 8 nolu salondadır.

Coğrafya Bölümü Kitaplığı

 

Teknik Malzeme Listesi

Bölümde; derslerin arazide yapılan uygulamalarında, öğrenciler için düzenlenen bilimsel araştırma ve uygulama gezilerinde ve bölüm elemanlarının arazi araştırmalarıyla büro çalışmalarında kullanmaları amacıyla pek çok teknik donanım vardır. Bunların başlıcaları şunlardır.

Fotoğraf Makinesi (FujiFilm Finepix HS10, 24-720 mm 30X optik zoom) 2 Adet

GPS (Garmın Dakota 20) 2 Adet

Barometre (Altitude) 2 Adet

A0 Tarayıcı (1 Adet)

A4 (Film, Fotoğraf, Belge) Tarayıcı (1 Adet)

Digital Termometre 2 Adet

Çubuk Termometre (Solab, -20 °C den 50 °C ye kadar) 3 Adet

Daldırma Tipi Termometre (Achem, -50 °C den 300 °C ye kadar) 1 Adet

Digital PH Metre (The Phep Family) 2 Adet

Atmosfer Veri Merkezi (Cep tipi-Silva Adc Pro) 2 Adet

Jeolog Çekici (Estwing-Sediman tipi E324-PC) 2 Adet

Jeolog Çekici (Estwing-Maden tipi E322-P) 2 Adet

Aynalı Pusula (Silva Expedition 15 ) 2 Adet

Petrograf Lupu (10X, 20X çeşitli markalar)

Çelik Metre (Richter-50 m.) 1 Adet

El Telsizi (Aselsan-5 Km) 4 Adet

Lazermetre (Leica Disto A5) 1 Adet

Planimetre (Placom) 1 Adet

Öğrenci Çalışma ve Seminer Salonu

 

Petrografi Laboratuvarı ve Sergi Dolapları

Petrografi laboratuvarında, zengin bir tortul, magmatik/volkanik ve başkalaşım kayaçlarının yanı sıra, mineral ve fosil koleksiyonu vardır. Öğrencilerimiz burada daha önce derste incelemiş oldukları örnekleri görerek bilgilerini pekiştirmektedirler. Böylelikle arazi çalışmaları esnasında litoloji tanıma kolaylığı elde edilmektedir.

Koleksiyonda yer alan farklı ülkeler ile ülkemizin çeşitli yerlerinden derlenen taş, mineral, kristal, bitki ve canlılara ait seçkin örnekler fakülte idari binası ile derslik binaları içerisinde toplam 16 camekânda sergilenmektedir. Taş, fosil, maden ve canlı örneklerinin büyük bölümü ile bazı mineral-kristaller, Prof. Dr. Harun Tunçel ve Doç. Dr. Nurfeddin Kahraman, Yrd. Doç. Dr. Süheyla Yerel ve Muhsin Özmen tarafından bağışlanmıştır. Kristal ve mineral örneklerinin bir bölümü ise Recep İbrahim Kara tarafından bağışlanmıştır. Bunların dışında ayrıca öğrencilerin arazi çalışmalarında topladıkları örnekler ile yaşadıkları illerden getirdikleri çeşitli örnekler de sergilenmektedir.

Tortul Kayaç Örnekleri

 

Magmatik ve Volkanik Kayaç Camekânları

 

Başkalaşım Kayaç Örnekleri

 

Fosil Örneklerinin Sergilendiği Camekânlardan Bir Tanesi

 

Mineral-Kristal ve Maden Örneği Camekânlarından Biri

 

Bor ve Bor Ürünleri Sergisi

Bor; çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

Bor; fiberglass, cam, emaye ve kaplama sanayinde, sabun ve deterjan sanayinde, ateşe dayanıklı malzeme yapımı, metalurjik uygulamalar, tekstil, fotoğrafçılık, boya, borik asit üretimi, elektrik ve tıp sanayii, tekstil cam elyafı, borun alaşımları, metalurjik flux, izole cam elyafı, borun silikat camları, antiseptikler, nükleer yakıt teknolojisi, yangına dirençli malzemeler, naylon, gübre, katalistler, dezenfekte ediciler, yapıştırıcılar, refrakter, çimento korozyon önleyiciler, ilaç ve kozmetik, elektronik rafinasyon, bitki öldürücüler, böcek öldürücüler, deri renklendirici (kahverengi) olarak kullanılmaktadır.

 

 

Arazi Uygulamaları

Coğrafya derslerinin bir bölümü konusuyla ilişkili olarak ya tümüyle arazide yapılmaktadır ya da ilgili konular yeri geldikçe arazide işlenmektedir.

Coğrafya Bölümü öğrencileri, arazide ders yaparlarken

 

Öğrencilerimiz jeomorfoloji gözlemleri için araziye giderlerken

 

Öğrencilerimiz temel jeoloji dersi uygulamasında, bir fay yamacı parçası önünde açıklamaları dinliyorlar

2016 © İçerik: Coğrafya Bölümü || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı